اطاقور ( شلمانرود رازی در دل دارد ) ؟!

پایگاه اطلاع رسانی شلمانرود ( شهید حجت ) ( http://shalmanroud.blogfa.com )

برادر ارجمند جناب آقای علی محبی ( رئیس شورای شهر اطاقور )

انتخاب شايسته مجدد شما را بعنوان رئيس شوراي اسلامي شهر اطاقور ، به شهروندان محترم و آگاه تبريك عرض مي كنم .

توسعه و آباداني هر منطقه اي مستلزم همت والاي مردان با هوش و دور انديش را طلب مي كند ، باشد که درعرصه کار و تلاش بی وقفه شما شهرتی پرآوازه به همراه داشته باشد ... 

فراهم كردن امكانات اوليه از قبيل ( برق و گاز و آب در كنار بهداشت و آموزش و تغذيه ) مي تواند ۳۰ ٪ روال زنده ماندن را براي يك فرد مهيا كند . لذا آرامش و رفا هر جامعه نيز ميطلبد به داشتن شغل مناسب و همسر که يكي از بديعی ترین نیاز هر انسان است . نداشتن شغل دغدغه و نگرانی اهم شهروندان آن منطقه است .... 

باید پاسخگوی نسل بعدی باشیم ،  فقر ، معیشت !

مخصوصا" نداشتن شغل مناسب

در جهت توسعه پایدار  

( طرح هادی مناطق محروم )

یکی از نیاز اولیه مناطق محروم جامعه است

افزایس راندمان کار روستائیان بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها ، جلب سرمایه گذاری در روستاها ، تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی ، پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان

به شهرهاست با توجه به این همه نگرانی و وضع اسف بار منطقه ، بهترین راهکار اولیه  پیشرو حضرتعالی طرح هادی مناطق محروم را گسترش دادن و یاری گرفتن از  مسئولین ذیربط علی الخصوص نماینده محترم برادر ارجمندم جناب آقای لاهوتی و وزارت کشور است که می تواند عملکرد و کارنامه نماینده محترم را پررنگ و اساسی جلوه دهد . شهروندان انتظار برآوردن نیازشان از جانب شخصیتهای پارتمانی شهری خود گرفته تا نماینده مجلس و مدیران ارشد مملکتی را استدعا دارند .لذا این حرکت می تواند تمام مردم را به سمتی حرکت دهد که شما دوره بعد نمایندگی به آن احتیاج مبرم خواهید داشت . مناطق محروم با ساخت و ساز و فروش زمین خود ایجاد شغل های مناسب در توسعه هر منطقه ای رونقی دوباره خواهد گرفت .

باید پاسخگوی نسل بعدی باشیم

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها

 باید پاسخگوی نسل بعدی باشیم ، لذا فقر ، معیشت !

مخصوصا" توسعه پایدار  ( طرح هادی مناطق محروم )

افزایس راندمان کار روستائیان بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها ، جلب سرمایه گذاری در روستاها ، تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی ، پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهاست پروش پائين، تازه ابادكردسراكوه، كفش كل محله، ليسه رودتازه اباد، تيك سر، ساداتمحله، بالاشكركش، اشيان، خميرمحله، محمدجعفرمحله، طالب سرا، اكبرسرا، اربولنگه، پنو، بهپس باغ، ناوسر، ششلو، پيله محله، كندسر، اقاعلی سرا، نقاره چی محله، اترود، المان لنگه، ميان شكركش، بيروم، لموش پشت، ششكلايه، پروش بالا، پايين شكركش، ماديان گوابر، نارنج بن پايين، لطفعلی گوابر، انبلانسرا، خرما روستا، كند سر شكر كش، مرزلات، ظهرابعلی سرا، اشكال، خاناپشتان، كهلبون، علم سر، سوگوابر، علی خان سرا، دشت علم، كره رودخان، نارنج بن بالا، شريفعلی سرا، خرطای، بندرمحله، لكپشت، كردسراكوه بالا، بهشت لات، پشتل سرا، سلاجان، سنگ سرا، ملازگوابر، گروسی، كندسرزين پره، سيلاب كش، گاوكلی، كچل بن، فبيل گاوسرا، بيجارانجيل كچل بن، كردسراكوه پائين، پائين كش سرا، نشاش، گردگوابر، جوارده، بارگلی، وانداركش، خليفه گوابر، اسدسرا، ده جان، جانعلی اباد، باجی سرا، چوری، سبزعلی سرا، خاناورسرا، لرزيان، خرار، حسين سرا، گلسو، كيش پشته، سارسر، پائين تنورود، بالاتنورود، سيز كوه، لاتمحله تيكسر.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها

 باید پاسخگوی نسل بعدی باشیم ، لذا فقر ، معیشت !

مخصوصا" توسعه پایدار  ( طرح هادی مناطق محروم )

افزایس راندمان کار روستائیان بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها ، جلب سرمایه گذاری در روستاها ، تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی ، پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهاست پروش پائين، تازه ابادكردسراكوه، كفش كل محله، ليسه رودتازه اباد، تيك سر، ساداتمحله، بالاشكركش، اشيان، خميرمحله، محمدجعفرمحله، طالب سرا، اكبرسرا، اربولنگه، پنو، بهپس باغ، ناوسر، ششلو، پيله محله، كندسر، اقاعلی سرا، نقاره چی محله، اترود، المان لنگه، ميان شكركش، بيروم، لموش پشت، ششكلايه، پروش بالا، پايين شكركش، ماديان گوابر، نارنج بن پايين، لطفعلی گوابر، انبلانسرا، خرما روستا، كند سر شكر كش، مرزلات، ظهرابعلی سرا، اشكال، خاناپشتان، كهلبون، علم سر، سوگوابر، علی خان سرا، دشت علم، كره رودخان، نارنج بن بالا، شريفعلی سرا، خرطای، بندرمحله، لكپشت، كردسراكوه بالا، بهشت لات، پشتل سرا، سلاجان، سنگ سرا، ملازگوابر، گروسی، كندسرزين پره، سيلاب كش، گاوكلی، كچل بن، فبيل گاوسرا، بيجارانجيل كچل بن، كردسراكوه پائين، پائين كش سرا، نشاش، گردگوابر، جوارده، بارگلی، وانداركش، خليفه گوابر، اسدسرا، ده جان، جانعلی اباد، باجی سرا، چوری، سبزعلی سرا، خاناورسرا، لرزيان، خرار، حسين سرا، گلسو، كيش پشته، سارسر، پائين تنورود، بالاتنورود، سيز كوه، لاتمحله تيكسر.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

آغازی دوباره در امر ورزش ( گوش به زنگ باشید ) به مدیریت حسین محمدی شلمانی ...

                       ارسلان امیری، فوتبالیست پیشکسوت، هنوز هم جوانی می کند.

                  از آشنائی با جناب امیری خرسندم ( حسین محمدی شلمانی )

 

   از راست، آقای کیهان پور، آقا طهماسب، جناب آقای عیوض خواه- مردان زحمت کش ورزش اطاقور

                   آرزوی دیدار با پیشکسوتان شهر اطاقور ( حسین محمدی شلمانی )

           آنانی که به دنبال سلامت جامعه و کانون گرم خانواده اند * به امید دیدار ...

                حسین محمدی شلمانی بازی با پرسپولیس تهران ۱۳۶۱

    

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

ورود سیکاریها ممنوع ؟!

 اثرات سیگار کشیدن در ریه بسیار وحشتناك است و باعث مرگ می شود؛ تفاوت یک ریه سالم و یک ریه سیگاري را درعکس ها مشاهده می کنید؛ همانطور که روي بسته هاي سیگار نیز نشان داده شده است ریه سیگاري به تدریج سیاه شده ومنجر به مرگ میشود.

ریه فرد سیگاري حالت چروك خورده و فرسوده دارد، رنگ ریه به مرور تیره می شود تا به مرگ منتهی می شود. با توجه به تحقیقات، مصرف سیگار بر روي سیستم تنفسی شدیداً تأثیر میگذارد؛ توتون، تنباکو و مواد موجود در سیگار به ریه آسییب شدیدي می رسانند، به طوري که هیچ جاي سالمی در ریه باقی نخواهد ماند. مواد موجود در سیگار ابتدا ریه را سیاه می کند سپس به طور مستقیم توانایی نفس کشیدن را کم می کند؛ با توجه به مطالعه اي که اخیراً در موسسه علمی سلامت در بلژیک انجام شد افراد سیگاري به طور متوسط هشت سال کمتر از افراد غیر سیگاري عمر میکنند؛ در واقع 8 سال براي زنان و 7 سال براي مردان موجب کاهش عمر می شود؛ این نتایج ازداده هاي دو تحقیق ملی سلامت بیان شده است.

همچنین نتایج نشان میدهند که سیگار کشیدن موجب ناتوانیهاي بیشماري تا قبل از سن 80 سالگی می شود؛ سیگار ناتوانی هاي فرد سیگاري را افزایش می دهد؛ به عبارت دیگر موجب بیاختیاري ادرار، مشکل پیدا کردن در انجام وظایف روزانه از قبیل راه رفتن، خوابیدن، نشستن، لباس پوشیدن یا غذا خوردن میشود؛ در کل مشکلات حرکتی و کاهش حس بیشتر می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

(( اطاقور )) شعار محرومیت زدائی مردم چه شد ؟! ...

<< اطاقور >>

 شما که پارلمان شهری را در دست گرفته اید

باید به دولت کمک کنید ،  منتظر دولتمردان و کاغذ بازی ها نباشید . 

مردم اين منطقه با بيش از 100 سال سكونت بصورت آبا و اجدادي در آن،  نمي توانند در عرصه هاي موجود  ساخت و ساز انجام دهند.  یکی از مهمترین طرحها و برنامه های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور تهیه و اجرای طرح های هادی است . که ضمن ساماندهی و اصلاح آن بافت فیزیکی روستا ، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده ساله مشخص می نماید. طراحی کالبدی و ارائه طرح هادی روستایی ، با انجام بررسیها و مطالعات اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی و کالبدی صورت می گیرد . این قسمت از کار که مرحله تهیه طرح هادی است دارای ابعاد فنی و علمی است که توسط مشاورین طرح انجام می گیرد . اما بخش دیگر طرح که بسیار با اهمیت است نحوه اجرای طرح می باشد . با توجه به اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها که توسط هیات دولت ابلاغ شده است. دهیاری ها بعنوان یک نهاد غیر دولتی و عمومی متولی رسیدگی به امور روستا در چارچوب وظائف محوله می باشند از جمله وظائف مهم هیاریها ، همکاری و ایفای نقش در کلیه مراحل فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی و احاطه بر ابعاد علمی و فنی آن از ضرورت های آشکار برای هیاران است . لذا در خصوص شعار محرومیت زدائی باید به نکات حائز اهمیت توجه خاص نمود .

مردم منطقه بیش از ۱۰۰ سال سکونت بصورت طایفه گری در فضائی محقرانه و روستائی زندگی مشقت باری دارند که باید دگرگونی اساسی صورت گیرد تا معیشت مردم روز به روز بهتر و آرامش و رفاه مردم بهبود یابد. ، در برنامه آتی با تصویر جهت اثباد شواهد های موجود ، به مدیریت شهری یاد آور خواهیم شد که باید راهکاری برای رونق شهر مهیا گردد تا نگرش نسل جدید  ( دو فردائی دیگر  پاسخگوی بچه هائی باشند که هنوز به مدرسه راه نیافته اند . لذا نسبت به تک تک آنان مسئولیم ) فقر و فحشا و بیکاری یکی از معضلات فعلی مملکتی است . باید کاری کرد و سر حد طرح هادی را به جائی رساند تا جمعیت شهر و روستا و نقدینگی بازار آن فراخور منزلت و شخصیت یک انسان باشد نه دردمند و ناتوان و بیجاره ! .

                                             ( رضایتمندی مردم ، رضای خداست ) 

نمایندگان ادوارهای گذشته شهرستان لنگرود :

بی اغراق عرض کنم نماینده محترم شهرستان لنگرود

جناب مهرداد لاهوتی توانائی هر کاری را دارد... زیرا وی ترسی از جایگاه و میز خود ندارد !

  برای گرفتن مطالبات حقه شهروندان خود تا این تاریخ سکوت اختیار نکرده  . لذا باور و اطلاع کامل دارم ، برای اجرای طرح هادی روستایی و احاطه بر ابعاد علمی و فنی آن نگرانی و دغدغه بسیاری خواهد داشت . 

فرصت را از دست نخواهیم داد  ،

 باید پاسخگوی نسل بعدی باشیم ، لذا فقر ، معیشت مخصوصا" توسعه پایدار

 ( طرح هادی مناطق محروم ) افزایس راندمان کار روستائیان بهبود معیشت و رفاه سطح زندگی در روستاها ، جلب سرمایه گذاری در روستاها ،تکمیل و اصلاح چرخه تولید – مصرف روستایی ،پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهاست که باید  توجه خاص منظور گردد. 

این همه محل ؟!

پروش پائين، تازه ابادكردسراكوه، كفش كل محله، ليسه رودتازه اباد، تيك سر، ساداتمحله، بالاشكركش، اشيان، خميرمحله، محمدجعفرمحله، طالب سرا، اكبرسرا، اربولنگه، پنو، بهپس باغ، ناوسر، ششلو، پيله محله، كندسر، اقاعلی سرا، نقاره چی محله، اترود، المان لنگه، ميان شكركش، بيروم، لموش پشت، ششكلايه، پروش بالا، پايين شكركش، ماديان گوابر، نارنج بن پايين، لطفعلی گوابر، انبلانسرا، خرما روستا، كند سر شكر كش، مرزلات، ظهرابعلی سرا، اشكال، خاناپشتان، كهلبون، علم سر، سوگوابر، علی خان سرا، دشت علم، كره رودخان، نارنج بن بالا، شريفعلی سرا، خرطای، بندرمحله، لكپشت، كردسراكوه بالا، بهشت لات، پشتل سرا، سلاجان، سنگ سرا، ملازگوابر، گروسی، كندسرزين پره، سيلاب كش، گاوكلی، كچل بن، فبيل گاوسرا، بيجارانجيل كچل بن، كردسراكوه پائين، پائين كش سرا، نشاش، گردگوابر، جوارده، بارگلی، وانداركش، خليفه گوابر، اسدسرا، ده جان، جانعلی اباد، باجی سرا، چوری، سبزعلی سرا، خاناورسرا، لرزيان، خرار، حسين سرا، گلسو، كيش پشته، سارسر، پائين تنورود، بالاتنورود، سيز كوه، لاتمحله تيكسر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

فروش زمین فوری در شهر سرسبز اطاقور ( لنگرود )

 موقعیت مکانی این شهر به طوری است که به 4 شهر اصلی استان گیلان

از شمال به شهرستان لنگرود و دریای خزر، از شمال شرق به شهرستان املش و رودسر، از جنوب به رشته کوه‌های سرسبز البرز و از شمال غربی به شهرستان لاهیجان محدود می‌شود. فاصله این شهر تا دریا حدود 15 کیلومتر می‌باشد.
زیبایی این منطقه چشمان هر انسانی را خیره می‌کند. به همین منظور این منطقه به بهشت پنهان معروف شده است. با توجه به احداث اتوبان قزوین - رشت (بهره‌برداری تا پایان سال 86) به طول 138 کیلومتر و مسیر اتوبانی در گیلان مسافت این شهر تا تهران با سرعت مجاز به 3 ساعت و نیم تقلیل می‌‌یابد.
این شهر دارای شهرک صنعتی می‌باشد. با توجه به اینکه این شهر در شرف تاسیس دانشگاه و چند طرح بزرگ می‌باشد

 منطقه‌ای رو به رشد و مستعد پیشرفت می‌باشد

 و آینده خوبی برای این منطقه پیش‌بینی می‌شود. در حال حاضر بر خلاف مناطق دیگر رشد قیمتی در این منطقه صورت نپذیرفته است و منطقه خوبی جهت ایجاد سرمایه‌گذاری جهت مناطق گردشگری، شهرک‌سازی، کشاورزی، صنعتی و غیره می‌باشد.لذا عزم راسخ خود را برای دایر کردن آکادمی فوتبال با توجه به نشست دو ماهه وحمایت بی دریغ جمعی از پیشکسوتان جهت تحقق این پروژه بحث و هم صدا شده ایم که  به یاری خداوند متعال نیازمضائف و بی دریغ دیگر اورگانهای دولتی و ذیصلاح را استدعا دارم .    

 

  زمینی به مساحت فوق الذکر  در بلندی با دسترسی به جاده ، آب و برق فوری فروشی 

۴۰۰۰ متر

۴۰۰۰ متر

۱۵۰۰ متر

۰۹۳۹۷۰۲۴۶۳۱ - ۰۹۱۰۲۲۲۷۶۹۲

شماره تلفن فروش : ۰۹۱۹۶۷۷۶۲۴۱

زمینی به مساحت فوق الذکر  در بلندی با دسترسی به

 جاده دو بر و اسفالت  ، با دارای  آب و برق

فوری فروشی 

۲۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰۹۳۹۷۰۲۴۶۳۱ - ۰۹۱۰۲۲۲۷۶۹۲

شماره تلفن فروش : ۰۹۱۹۶۷۷۶۲۴۱

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

بخش اطاقور شهرستان لنگرود ( توسعه و آبادانی هر منطقه مستلزم یک جهاد مردمی است )...

 سلامت هر جامعه مستلزم یک بینش و نگرش ایده آل خواهد بود

شرط آن بود ؟!

اگر مسئولین حمایت و همکاری کنند :

بنا دارم برای سلامت جامعه کلیه نونهالان و نوجوانان و جوانان را در سطح استان از طرق فعالیتهای ورزشی علی الخصوص ورزش فوتبال مطرح کنم .

   نگاهی به تفکران مسئولین شهرستان لنگرود در معرفی بخشدار جدید اطاقور 

مهندس مهرداد بائوج لاهوتی افزود: در تلاشیم تا درمان بستر اطاقور هر چه سریعتر شروع به کار نماید.

نماینده مردم لنگرود برادر ارجمند جناب آقای لاهوتی تأکید کرد: تمامی مسئولین باید دست به دست هم دهند تا بتوانند مشکلات منطقه را حل کنند .

در ادامه سيد رضا جواد پور فرماندار شهرستان لنگرود با تقدير و تشکر از بخشدار قبلی و سرپرست بخشداری اطاقور گفت: وظيفه يک بخشدار ايجاد هماهنگی بين سازمانهای دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران با پيروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و پيشبرد سياستهای دولت تدبير و اميد در منطقه می باشد.
وی افزود: بخش اطاقور يکی از بخشهايی با وسعت زياد که از مواهب الهی برخوردار بوده و برای عمران و آبادانی آن بايستی از هيچ کوششی دريغ ننماييم.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

اطاقور ( شهر سرسبز شهرستان لنگرود )

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

اطاقور ( شهر سرسبز شهرستان لنگرود )

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت   توسط حسین محمدی شلمانی HO-MOHAMMADI SHALMANI   | 

مطالب قدیمی‌تر